Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BẢO LÂM

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Tổ 8, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẢO LÂM

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Tổ 8, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 02 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 02 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CÁT TIÊN

Địa chỉ: Đường Trần Lê , Tổ Dân Phố 12, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÁT TIÊN

Địa chỉ: Đường Trần Lê , Tổ Dân Phố 12, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Thái Học, Thị trấn Mađaguôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Thái Học, Thị trấn Mađaguôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 176 Đường 3 Tháng 2 , Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 176 Đường 3 Tháng 2 , Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Tổ Dân Phố 6A, Thị trấn Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Tổ Dân Phố 6A, Thị trấn Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC DI LINH

Địa chỉ: Số 719 Đường Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC DI LINH

Địa chỉ: Số 719 Đường Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Số 262 Đường 2/4, Khu phố Nghĩa Thị, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Số 262 Đường 2/4, Khu phố Nghĩa Thị, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: 204 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: 204 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC LÂM HÀ

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LÂM HÀ

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000