Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Tin mới new

(09:48 - 24/06/2022)

Lưới điện thông minh xây “đường đi” cho năng lượng tái tạo

Sau 5 năm thực hiện, Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo...

(07:58 - 19/11/2021)

Đầu tư phát triển lưới điện trên huyện nông thôn mới

Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người...

(13:44 - 27/10/2021)

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN: Tập đoàn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện

Chủ trì cuộc họp rà soát tình hình đầu tư các dự...