DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chi tiết...
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chi tiết...
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Chi tiết...
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Số: 505/QĐ-EVN, ngày 15/5/2017)
Chi tiết...
DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Chi tiết...
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
Chi tiết...
DANH SÁCH TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG DÙNG CHO THU/CHUYỂN TIỀN ĐIỆN
DANH SÁCH TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG DÙNG CHO THU/CHUYỂN TIỀN ĐIỆN
Chi tiết...
Quyết định Quy định về giá bán điện
Ngày 12/3/2015, Bộ Công thương đã có Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).   Thời gian áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015.   Xem chi tiết
Chi tiết...
Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Chi tiết...
Quyết định quy định về giá bán điện
Quyết định quy định về giá bán điện
Chi tiết...
Một số văn bản về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ 1/6/2014
 - Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/04/2014, V/v Quy định về cơ cấu giá bán lẻ điện : QĐ số 28/2014/QĐ-TTg
Chi tiết...
QUY DINH VE NGUNG GIAM MUC CUNG CAP DIEN
QUY DINH CUA PHAP LUAT VE NGUNG GIAM MUC CUNG CAP DIEN
Chi tiết...
Giay dang ky mua dien
Giấy đăng ký mua điện
Chi tiết...
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  NGƯNG, GIẢM  MỨC CUNG CẤP ĐIỆN
Chi tiết...
 
Đầu trang