Thủ tục cấp điện
1.Thủ tục cấp điện sinh hoạt : - Thủ tục cấp điện sinh hoạt . - Mẫu giấy đăng ký mua điện. 2. Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt: - Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt. - Mẫu giấy đăng ký mua điện .
Chi tiết...
Thủ tục cấp điện cao áp
1. Giấy đề nghị mua điện cao áp. 2.Biểu đồ phụ tải. 3.Hợp đồng đầu tư 4.Lưu đồ cấp điện từ lưới cao áp 5.Trình tự cấp điện cao áp. 6.Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp.
Chi tiết...
Thủ tục cấp điện hạ áp
1. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt. 2. Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt. 3. Đăng ký biểu đồ phụ tải. 4. Biên bản thỏa thuận vị trí đo đếm và trách nhiệm. 5. Trình tự cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới hạ áp. 6. Hồ sơ đề nghị mua điện lưới hạ áp. 7. Lưu đồ cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới hạ áp.  
Chi tiết...
Thủ tục cấp điện trung áp
Quí khách hàng lưu ý:      1.     Tiếp nhận hồ sơ: Phòng giao dịch khách hàng các Điện lực tại TP, Huyện của Công ty Điện lực Lâm Đồng  thực hiện theo “cơ chế 01 cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện, do đó các khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng giao dịch khách hàng trên khi có nhu cầu mua điện.
Chi tiết...
 
Đầu trang