GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG QUA CÁC THỜI KỲ

Điện lực Lâm Đồng được thành lập ngày 07 tháng 8 năm 1976, với tên gọi là Sở Quản lý và Phân phối điện Lâm Đồng. Với việc tiếp quản Trung tâm Điện lực Đà Lạt và Trung tâm Điện lực Bảo Lộc và trải qua 40 năm hoạt động - trưởng thành.

replica rolex have been a landmark of the industry since its founding.

Customized sexdolls are also available.

 

Điện lực Lâm Đồng đã thay đổi tên gọi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của Ngành Điện Việt Nam như:

* Trước năm 1975 :  Trung tâm Điện lực Đà Lạt và Trung tâm Điện lực Bảo Lộc.

* Năm 1976 – 1980 : Sở Quản Lý và Phân Phối Điện Lâm Đồng 

* Năm 1980 – 1996  : Sở Điện Lực Lâm Đồng 

* Năm 1996 – 2010  : Điện Lực Lâm Đồng.

* Ngày 14.4.2010  Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 235/QĐ- EVN Về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và Điện lực Lâm Đồng thành Công ty Điện lực Lâm Đồng.

6 best diamond painting kits kits.

* MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI  :

Lâm Đồng là tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 9.772 km2, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 22%, có 12 đơn vị hành chính huyện, trong đó thành phố Đà Lạt là đô thị loại I, thành phố Bảo Lộc là đô thị loại III và 10 huyện, 149 đơn vị hành chính cấp xã, địa hình rừng núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống nhân dân còn nghèo, điểm xuất phát rất thấp, trình độ dân trí không đồng đều nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến Lâm Đồng để xây dựng làng kinh tế mới và di dân tự do.

Công ty Điện lực Lâm Đồng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc) có chức năng nhiệm vụ quản lý, sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng, xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

1. Về tổ chức

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 303 đảng viên, 25 chi bộ trực thuộc.

- Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Chuyên môn: gồm 27 đơn vị trực thuộc; tổng số 1.014 CBCNV.

2. Về đoàn thể

  - Công đoàn : 1.014 đoàn viên.

  - Đoàn thanh niên CSHCM: 370 đoàn viên.

  - Hội viên hội CCB : 46 hội viên.

3. Về quản lý

- Gồm 2 Nhà máy thủy điện: -  NMTĐ Suối Vàng - công suất 4.400kW.

                                                - NMTĐ Lộc Phát - công suất 600 kW.

- Lưới điện 220kV:  Trạm: 02 trạm/290 MVA (bao gồm các trạm 220/110kV Bảo Lộc, Đức Trọng thuộc quyền quản lý của Công ty Truyền tải điện Cao Nguyên)

- Lưới điện 110kV

 • Đường dây: 352,14 km
 • Trạm: 09 trạm/420 MVA (bao gồm các trạm: Đà Lạt 1, Đà Lạt 2, Suối Vàng, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Bảo Lâm
 • Lưới điện 110kV:
  • Chiều dài toàn tuyến đường dây 110kV là: 352,14 km.
  • Tổng số trạm 110/22kV là: 09 trạm. Tổng công suất của trạm biến áp 110/22kV là 420MVA.
 • Lưới điện trung, hạ thế:
  • Tổng chiều dài đường dây trung thế 12,7- 22kV là: 3.894 km.
  • Tổng chiều dài đường dây hạ thế là: 4.546,3 km.
  • Tổng số trạm biến áp 22/0,4-0,2kV là: 6.831 trạm.
  • Tổng dung lượng các trạm biến áp là: 962,32 MVA.

Trong đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý:

 • Chiều dài đường dây 22kV: 3.062,2 km.
 • Chiều dài đường dây hạ thế: 4.176,4 km.
 • Số trạm biến áp là: 4.064 trạm.
 • Dung lượng trạm biến áp là: 452,49 MVA.

+ Khách hàng dùng điện:       416.149 khách hàng.

 + Điện thương phẩm:            1.522,8 triệu kWh. triệu kWh (năm 2021)

(Quý I năm 2021)

 

                     
          SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG