Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Duy Danh | 09:36 | 08/08/2022

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chăm lo xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.
 
 Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền
Công ty Điện lực Lâm Đồng (thứ 3 từ trái sang) nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao cho các tập thể thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền
Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.921 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và đề ra các nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các tổ chức Đảng và đảng viên trong Khối. Qua mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó đề ra những giải pháp riêng, phù hợp cho từng tổ chức cơ sở đảng trong từng loại hình doanh nghiệp cũng như chú trọng giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với phương châm “Đoàn kết, đồng hành, sáng tạo, phát triển”, Đảng ủy Khối luôn sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng hoạt động phù hợp với đặc điểm, loại hình doanh nghiệp và tình hình công tác của đảng viên.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm xây dựng, giữ vững danh hiệu cho tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền; tập trung giúp đỡ, củng cố, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại để giúp tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó là chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với những đơn vị có số lượng người lao động nhiều, những đơn vị có số lượng đảng viên ít, tính ổn định không cao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo, thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp hoặc chủ tịch hội đồng quản trị hay chủ tịch hội đồng thành viên. 
 
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối đã xác định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong từng loại hình doanh nghiệp. Từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Qua đó, cũng góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác. 
 
Cùng với việc đổi mới và phát triển Đảng trong doanh nghiệp, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực trong quản trị, điều hành, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; đầu tư dây chuyền công nghệ mới, sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, được thị trường chấp nhận. Bên cạnh đó là chú trọng mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, ứng dụng công nghệ thông tin, làm chủ quy trình công nghệ và các quy trình sản xuất, kinh doanh hiện đại; tăng cường công tác kiểm soát, giám sát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của doanh nghiệp, được xã hội ghi nhận.
 
Những năm qua, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém; các đoàn thể trong Khối đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng đã phối hợp với ban giám đốc, hội đồng quản trị lãnh đạo, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có bước phát triển. Bình quân hàng năm doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối tăng từ 5-7%; nộp ngân sách tăng từ 15-20%, giải quyết việc làm, thu nhập cho hơn 7.000 người lao động với mức thu nhập ngày càng tăng, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  
 
Đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng ủy Khối đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên đạt nhiều kết quả. Từ năm 2010 đến nay, toàn Đảng bộ Khối Do-anh nghiệp tỉnh đã thành lập mới 18 chi bộ cơ sở; tạo nguồn kết nạp đảng cho hơn 2.100 quần chúng ưu tú và kết nạp được gần 1.300 đảng viên mới. Thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để không ngừng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong Khối.

TIN LIÊN QUAN

(09:36 - 08/08/2022)

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định, phát triển tổ chức Đảng, đảng...

(09:46 - 24/06/2022)

Biểu dương các điển hình tiêu biểu Khối Doanh nghiệp học tập và làm theo Bác

Sáng 23/6, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể,...

(09:49 - 14/06/2022)

Chi bộ Điện lực Đà Lạt tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 12/6, Chi bộ Điện lực Đà Lạt (trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực...

(14:15 - 10/06/2022)

Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Lâm Đồng vừa tổ chức thành...

(08:00 - 02/11/2021)

Chính thức phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam” từ ngày 01 đến 15/11/2021

  Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực...

(07:57 - 02/11/2021)

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể EVN năm 2021

Sáng ngày 01/11/2021, tại Hà Nội, Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể...