Tin mới new

(03:46 - 17/10/2011)

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện

 Trong bối cảnh nguồn điện quốc gia thiếu hụt, Chỉ thị 171/TT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ...

(03:42 - 17/10/2011)

Chính phủ Anh đưa ra chiến lược phát triển “kỹ năng xanh”

  Trong thời gian tới, người ta mong đợi Chính phủ Liên hiệp Anh sẽ đưa ra chiến lược để giải...

(03:24 - 14/10/2011)

Phát động Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

  Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa...

(03:51 - 10/10/2011)

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bén rễ và sinh lời !

 Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được cụ thể hóa...

(03:14 - 10/10/2011)

Tiết kiệm điện tại nhà máy sản xuất điện

 Thực hiện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 424/EVN-KD của...

(08:25 - 04/10/2011)

EVN: Sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện đến hết năm

  Mặc dù đang là mùa mưa bão nhưng mực nước về các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc với tần suất...

(03:40 - 04/10/2011)

Học người Nhật tiết kiệm năng lượng

 Các chính sách, chương trình, sáng kiến trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết...

(04:16 - 03/10/2011)

Giải pháp tiết kiệm năng lượng các tòa nhà tại Việt Nam

Ông Yoshitaka Oshio, Tổng giám đốc Bộ phận Hợp tác Kỹ thuật, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Nhật...