Tin mới new

(06:43 - 13/08/2012)

Lời cảm tạ

(06:26 - 13/08/2012)

TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN DẪN ĐƯỜNG TRỤC LIÊN TỈNH VÀ MẠNG CÁP QUANG NỘI TỈNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam ( EVN SPC) về việc triển khai dự án xây dựng...

(08:05 - 08/08/2012)

Bóng đá

       

(00:38 - 08/08/2012)

Tin buồn

         

(02:03 - 07/08/2012)

Tin Buồn

       

(01:23 - 07/08/2012)

Tin Buồn

         

(00:05 - 06/08/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔNG DUYỆT HỘI THI “TIẾNG HÁT CNVC-LĐ” TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2012

 Chiều ngày 02/8/2012 tại Hội trường Công ty Điện lực Lâm Đồng, đội thi  “Tiếng hát CNVC-LĐ năm...

(04:28 - 02/08/2012)

PHONG TRÀO