Tin mới new

(04:11 - 27/08/2012)

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI HUYỆN ĐAM RÔNG NĂM 2012

Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 (19/08/1945 – 19/08/2012) và Quốc khánh 2/9, đồng thời...

(03:39 - 27/08/2012)

Huyện Đơn Dương tổ chức góp ý đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Đảng và Nhà...

(01:36 - 27/08/2012)

CHI BỘ CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW5 – KHÓA XI

Thực hiện kế hoạch học tập nghị quyết TW5 khóa XI của Đảng ủy Công ty Điện lực Lâm Đồng. Sáng ngày...

(01:31 - 27/08/2012)

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH THỰC HIỆN BÓ CÁP THÔNG TIN TRÊN TRỤ ĐIỆN

Thực hiện công tác làm gọn cáp thông tin trên trụ điện năm 2012 theo văn bản số 634/PCLĐ-VTCNTT...

(06:34 - 24/08/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN CHO NGÀY LỄ 2/9/2012

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ...

(08:36 - 20/08/2012)

THÁNG BẢY VỀ

      Dù có đi đâu làm gì đi chăng nữa thì trong mắt mẹ con vẫn là con thơ của mẹ, vẫn luôn cần sự...

(01:28 - 20/08/2012)

TIN BUỒN

(03:10 - 17/08/2012)

GIẢI BÓNG CHUYỀN HUYỆN LÂM HÀ LẦN THỨ I

Hướng tới kỷ niệm 67 năm cách mạng tháng 8 (19/08/1945 – 19/08/2012) và quốc khánh 2/9. Để khích lệ...