Tin mới new

(04:25 - 12/10/2012)

LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ ĐỊNH 99/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Sáng 9/10/2012, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã...

(03:10 - 12/10/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2012

Sáng nay, 12/10/2012 tại trường quay, Đài PTTH Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...

(09:42 - 09/10/2012)

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, CÂU CHUYỆN MANG TÍNH THỜI SỰ

Hiện nay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sự quan tâm không chỉ của từng cá nhân hộ gia...

(06:26 - 08/10/2012)

Lâm Đồng : Ứng dụng công nghệ đo đếm điện năng từ xa

  Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, điều kiện công nghệ và giá thành, Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(00:36 - 08/10/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “ Sổ tay hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Thực hiện văn bản số 2592/UBND-GT ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về...

(00:27 - 08/10/2012)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT KHU VỰC II KIỂM ĐỊNH CẨU VÀ THIẾT BỊ NÂNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Thực hiện thông tư 32/2011/TT-LĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội về...

(03:46 - 03/10/2012)

Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy

Để thực hiện tốt Luật Phòng cháy chữa cháy, thiết thực hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy, chữa...

(08:13 - 01/10/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG PHẤN ĐẤU SỚM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2012

Sản xuất thủy điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó thời tiết là vô cùng quan trọng, bên cạnh đó...