Tin mới new

(15:35 - 19/07/2021)

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

(21:45 - 11/07/2021)

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng các giao dịch trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng trong điều kiện phòng, chống...

(09:40 - 06/07/2021)

Điện lực Đam Rông: Trao học bổng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chia sẻ những khó khăn với các em...

(11:00 - 05/07/2021)

THÔNG BÁO

Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty Điện lực Lâm Đồng xin thông...

(15:58 - 30/06/2021)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(14:21 - 09/06/2021)

Văn bản Bộ Công thương V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL, ngày 3/6/2021 V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm...

(15:51 - 08/06/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021...

(16:07 - 04/06/2021)

Infographic: EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19