Tin mới new

(08:38 - 20/09/2012)

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Sáng ngày 20/09/2012, hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do UBND huyện Lâm Hà phát động, 100%...

(09:35 - 17/09/2012)

Việc làm nhỏ…

  Hưởng ứng và nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh...

(08:28 - 17/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do ông Ian Kiernan - công dân Australia khởi xướng từ năm 1993...

(03:21 - 17/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG 36 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử Công ty Điện lực Lâm Đồng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt...

(08:55 - 14/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2012

  Sáng nay ngày 13/9/2012 Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức “ Hội nghị sơ kết công tác 8...

(08:46 - 14/09/2012)

BÌNH CHỌN CA KHÚC TRUYỀN THỐNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ thái...

(08:30 - 14/09/2012)

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH SẲN SÀNG ỨNG CỨU LŨ LỤT

Trong những ngày vừa qua, do tình hình mưa to trên địa bàn khu vực tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, nước trên...

(03:18 - 14/09/2012)

Công ty Viễn thông Lâm Đồng (VNPT) gửi lẵng hoa chúc mừng 36 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Lâm Đồng

Sáng ngày 13/9/2012, VNPT Lâm đồng đã gửi lẵng hoa và chúc mừng  Công ty  Điện lực Lâm Đồng nhân kỷ...