Tin mới new

(09:21 - 26/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG, BÌNH THUẬN, NINH THUẬN VÀ CÁC CHI NHÁNH ĐIỆN CAO THẾ TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Sáng ngày 25/09/2012, tại thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy phòng chống...

(09:17 - 26/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG BỔ NHIỆM MỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2012

  Ngày 25/9/2012, Lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng họp biểu quyết lần cuối về việc bổ nhiệm cán...

(09:11 - 26/09/2012)

CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ANH TRẦN TRỌNG HẬU

  Ngày 07/9/2012 Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Lâm Đồng đã có văn bản kêu gọi toàn thể...

(01:32 - 25/09/2012)

SỰ CỐ MẤT ĐIỆN CHIỀU NGÀY 24/9

Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2012, cơn mưa to kèm theo gió lốc xoáy trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã...

(01:28 - 25/09/2012)

Gần 97% CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng tham gia Cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật bình đẳng giới

Cuộc thi “ Tìm hiểu chính sách pháp luật bình đẳng giới” của Công ty Điện lực Lâm Đồng được phát...

(01:22 - 25/09/2012)

HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2012

Nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng các thế hệ Cựu...

(00:10 - 25/09/2012)

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH “LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN”

Như tin đã đưa cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng cùng bắt tay nhau...

(00:03 - 25/09/2012)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH.

Sáng ngày 20/09/2012 tại hội trường Công ty Điện lực Lâm Đồng, Phòng Quản lý Đầu tư đã tổ chức lớp...