Tin mới new

(00:03 - 25/09/2012)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH.

Sáng ngày 20/09/2012 tại hội trường Công ty Điện lực Lâm Đồng, Phòng Quản lý Đầu tư đã tổ chức lớp...

(08:38 - 20/09/2012)

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Sáng ngày 20/09/2012, hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do UBND huyện Lâm Hà phát động, 100%...

(09:35 - 17/09/2012)

Việc làm nhỏ…

  Hưởng ứng và nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh...

(08:28 - 17/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do ông Ian Kiernan - công dân Australia khởi xướng từ năm 1993...

(03:21 - 17/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG 36 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử Công ty Điện lực Lâm Đồng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt...

(08:55 - 14/09/2012)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2012

  Sáng nay ngày 13/9/2012 Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức “ Hội nghị sơ kết công tác 8...

(08:46 - 14/09/2012)

BÌNH CHỌN CA KHÚC TRUYỀN THỐNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ thái...

(08:30 - 14/09/2012)

ĐIỆN LỰC ĐẠ TẺH SẲN SÀNG ỨNG CỨU LŨ LỤT

Trong những ngày vừa qua, do tình hình mưa to trên địa bàn khu vực tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, nước trên...