Tin mới new

(08:04 - 26/05/2011)

TỪ THIỆN " ĐỘ CHÍN" CỦA XÃ HỘI CÔNG DÂN

Chừng nào từ thiện chưa trở thành một dạng văn hoá thì xã hội ta còn chưa thể được coi là xã hội...

(07:54 - 26/05/2011)

NGHỊCH LÝ CỦA SỰ TRÙ PHÚ

Trong buổi Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 9 tổ chức sáng ngày 25/5 với chủ đề “Phòng...

(07:49 - 26/05/2011)

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ PHÁN XÉT CỦA CHÚA

Thế giới đang nói về ngày phán xét. Đó là ngày Chúa Jesus trở lại thế gian để đưa những người tốt...

(08:32 - 25/05/2011)

BAO GIỜ TỪ THIỆN TRỞ THÀNH VĂN HÓA VIỆT

Công tác từ thiện ở ta chủ yếu mới dựa vào sự quyên góp từ nhân dân mà đa số còn chưa giàu. Phần...

(09:07 - 24/05/2011)

TÀI SẢN KHÔNG CHỈ MANG KHUÔN MẶT CỦA ĐỒNG TIỀN

Chừng nào người trong thiên hạ còn làm giàu cho họ bằng cách làm thiệt hại cho xã hội, ăn cắp, tham...

(09:01 - 24/05/2011)

NHỮNG NGƯỜI GIÀU BẤT AN....

Cái mới nào cũng rất cần niềm tin nơi mỗi chúng ta. Và để có được niềm tin ấy, điều đầu tiên mà...

(08:14 - 23/05/2011)

SỨC MẠNH MỀM CỦA ĐÔI ĐŨA CỨNG

Học giả người Mỹ Joseph S. Nye, cha đẻ của khái niệm “sức mạnh mềm" định nghĩa: “sức mạnh mềm là...

(08:10 - 23/05/2011)

ĐAM MÊ NHƯ BỊ TRỜI HÀNH

Được đánh giá là người có tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh với những dự án đầu tư lớn như 2 nhà...