Tin mới new

(08:45 - 29/08/2011)

Con bọ cạp

Một Ông Sư phát hiện con bọ cạp đang chơi vơi trong nước.

(08:40 - 29/08/2011)

Ăn trộm

Họ Quốc ở nước Tề rất giàu . Họ Hướng ở nước Tống rất nghèo . Hướng bèn sang nước Tề hỏi cách làm...

(09:01 - 25/08/2011)

Thua trí

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền...

(08:57 - 25/08/2011)

Chim tu hú và hai nhà vua

Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho môt ngàn con...

(08:55 - 25/08/2011)

Tên cướp và cây dâu

Tên cướp giết người trên đường cái. Ngưòi ta trông thấy đuổi theo hắn. Hắn vất xác người bị giết...

(08:51 - 25/08/2011)

Sếu và bầy cá

Ở ven hồ kia, có một con sếu rất tinh ma xảo quyệt. Hằng ngày đều kiếm ăn quanh quẩn trong hồ, hễ...

(08:46 - 25/08/2011)

Sáng ba tối bốn

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh...

(08:44 - 25/08/2011)

Người và chim sáo

Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên...