Tin mới new

(15:56 - 09/10/2018)

CÁC CHỈ TIÊU DVKH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2018

Stt Nội dung chỉ tiêu về DVKH Đơn vị tính ...

(11:26 - 09/10/2018)

THÔNG BÁO

  Triển khai chương trình khuyến mại “Tri ân khách hàng – Thanh toán tiền...

(16:55 - 20/11/2017)

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2017

Triển khai văn bản số 5310/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 10/11/2017 về việc...

(14:48 - 17/11/2017)

Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện

Kể từ ngày 1-1-2018, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ ngưng thu tiền điện tại nhà. Khách...

(15:11 - 16/11/2017)

TẬN TỤY PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG MÙA MƯA BÃO

Mặc dù Lâm Đồng không phải là điạ phương chịu ảnh hưởng trực tiếp khi các cơn bão đổ bộ, tuy nhiên...

(13:58 - 22/02/2017)

CÁC CHỈ TIÊU DVKH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2017

Stt Nội dung chỉ tiêu về DVKH Đơn vị tính ...

(15:31 - 16/11/2016)

PC Lâm Đồng: Đổi mới phong cách phục vụ khách hàng

Đổi mới phong cách phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thân thiện, lấy lợi...

(18:50 - 06/11/2016)

CÁC CHỈ TIÊU DVKH CÔNG BỐ TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2016

Stt Nội dung...