Tin mới new

(16:24 - 03/08/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH...

(11:05 - 20/07/2017)

TCBC: EVN thông tin cật nhật về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng cơn bão số 2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật thông tin liên quan đến tình...

(14:30 - 19/07/2017)

EVN: Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung...

(14:34 - 07/07/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH...

(16:19 - 06/07/2017)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017

  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2017 ...

(10:11 - 21/06/2017)

Thông cáo báo chí Phát điện hòa lưới thành công tổ máy số 4 công trình thủy điện Trung Sơn

Vào lúc  21  giờ  23  phút  ngày...

(16:33 - 08/06/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...

(16:28 - 09/05/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH...