Tin mới new

(00:00 - 01/01/1900)

NĂNG LƯỢNG XANH TỪ THỦY TRIỀU

Việc khai thác năng lượng thủy triều mở ra một triển vọng lớn, hạn chế tối đa phát thải khí...

(00:00 - 01/01/1900)

DÂN TA CÒN PHUNG PHÍ ĐIỆN NĂNG !

“Chúng ta còn phải học láng giềng dài”- Đó là khẳng định của Tiến sĩ Vật lý- Nguyễn Văn Khải về các...

(00:00 - 01/01/1900)

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

Sáng ngày 10/3/2011 tại Khách sạn Điện lực Vũng Tàu, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tổ...

(00:00 - 01/01/1900)

HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM ĐANG KHỞI SẮC

Sau 5 năm triển khai Chương trình Tiết kiệm năng lượng (TKNL), cùng với sự nỗ lực từ nhiều bộ...

(00:00 - 01/01/1900)

PHẦN MỀM BÁO CÁO NĂNG LƯƠNG : BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM MỚI

Chi phí năng lượng ngày càng cao buộc nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các thông lệ IT xanh để...

(00:00 - 01/01/1900)

HƯỚNG ĐẾN KỶ NGUYÊN CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Sự phát triển không ngừng của thị trường năng lượng tái tạo đã làm bừng lên hy vọng vào sự ra đời...