Tin mới new

(00:00 - 01/01/1900)

CƠ QUAN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHẢI LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và...

(00:00 - 01/01/1900)

TỚI VIỆT NAM, MÂY PHÓNG XẠ CŨNG KHÔNG NGUY HIỂM

Việt Nam nằm ở xa về phía tây nam của Nhật Bản và nằm ở vĩ độ rất thấp so với vị trí của nhà máy...

(00:00 - 01/01/1900)

GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 : CẢ NƯỚC TIẾT KIỆM ĐƯỢC 56.9 TỈ KWH ĐIỆN

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,...

(00:00 - 01/01/1900)

TIỀM NĂNG ĐIỆN TRẤU

Mỗi năm Việt Nam sẽ sản xuất thêm được khoảng 1-1,2 TWh (1TWh = 1 tỷ kWh) điện nếu tận dụng được...

(00:00 - 01/01/1900)

GIỜ TRÁI ĐẤT, TIẾT KIỆM 400.000 KWH

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong 60 phút thực hiện Giờ Trái đất đã giảm công suất hệ...

(00:00 - 01/01/1900)

TIẾT KIỆM ĐIỆN Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG : Nhiều cách làm hay.

Theo ông Vũ Đức Hoan - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, "Cái mới" của năm 2011 để công tác điều...

(00:00 - 01/01/1900)

NÊN CÓ TIẾT HỌC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Em được biết mùa khô hạn bắt đầu, khả năng sản lượng điện tại TPHCM sẽ thiếu khoảng 2 triệu...

(00:00 - 01/01/1900)

TIẾT KIỆM ĐIỆN TỪ ĐẦU NĂM

Từ nhiều năm nay, việc thiếu điện trong mùa khô liên tục diễn ra, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống...