Tin mới new

(06:12 - 16/05/2011)

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HIỆU QUẢ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đây là chủ đề chính của Hội chợ triển lãm quốc tế Năng lượng hiệu quả-môi trường Hà Nội 2011...

(07:17 - 13/05/2011)

THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG NĂNG LƯỢNG SẠCH

Trong báo cáo đầu tiên về năng lượng sạch toàn cầu, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định thế...

(07:11 - 13/05/2011)

BÌNH THUẬN : TRIỂN VỌNG BIẾN " GIÓ TRỜI " THÀNH NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH

Khi những cánh quạt đầu tiên của nhà máy điện gió, còn gọi là phong điện Tuy Phong (Bình Thuận) đưa...

(02:38 - 13/05/2011)

VẬN HÀNH 4 HỒ CHỨA GÓP PHẦN GIẢM LŨ, PHÁT ĐIỆN

Theo qui trình vận hành liên hồ chứa PleiKrông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A  trong mùa lũ...

(02:30 - 13/05/2011)

HỖ TRỢ GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT : "CỨU CÁNH" CHO CÁC HỘ NGHÈO

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như thông tư hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ giá điện đến...

(02:25 - 13/05/2011)

NHIỀU NỀN KINH TẾ CÓ THỂ SỤP ĐỔ HÀNG LOẠT NẾU BONG BÓNG NỢ TOÀN CẦU VỠ

Nếu định hướng chính sách tài khóa không được điều chỉnh đúng lúc, nợ sẽ vượt tầm kiểm soát của...

(02:20 - 13/05/2011)

HỘI THẢO VỀ BÁN ĐIỆN BẰNG HÌNH THỨC TRẢ TRƯỚC

Để triển khai thí điểm hình thức bán điện qua thẻ trả trước cho các đối tượng mua điện tạm thời và...

(02:11 - 13/05/2011)

2,43 TRIỆU USD PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM

Cục Hợp tác kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (Seco) đã viện trợ không hoàn lại 2,43 triệu USD cho dự án...