Tìm kiếm

Hiệu quả từ chương trình 5S

Hôm nay: 1
Hôm qua: 104
Tháng này: 2389
Năm nay: 18905

5S là 5 chữ cái đầu của các từ: Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton), Sạch sẽ (Seiso), Săn sóc (Seiletsu), Sẵn sàng (Shitsuke) nhằm cải tiến môi trường làm việc hiệu quả.    Khách hàng đến giao dịch tại Điện lực TP Bảo Lộc. Ảnh: D.T ...