GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG QUA CÁC THỜI KỲ

Điện Lực Lâm Đồng được thành lập ngày 07 tháng 8 năm 1976, với tên gọi là Sở Quản lý và Phân phối điện Lâm Đồng. Với việc tiếp quản Trung tâm Điện lực Đà Lạt và Trung tâm Điện lực Bảo Lộc và trải qua 40 năm hoạt động - trưởng thành.

 

Điện lực Lâm Đồng đã thay đổi tên gọi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của Ngành Điện Việt Nam như:

* Trước năm 1975 :  Trung tâm Điện lực Đà Lạt và Trung tâm Điện lực Bảo Lộc.

* Năm 1976 – 1980 : Sở Quản Lý và Phân Phối Điện Lâm Đồng 

* Năm 1980 – 1996  : Sở Điện Lực Lâm Đồng 

* Năm 1996 – 2010  : Điện Lực Lâm Đồng.

* Ngày 14.4.2010  Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 235/QĐ- EVN Về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và Điện lực Lâm Đồng thành Công ty Điện lực Lâm Đồng.

* MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI  :

Lâm Đồng là tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 9.772 km2, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 22%, có 12 đơn vị hành chính huyện, trong đó thành phố Đà Lạt là đô thị loại I, thành phố Bảo Lộc là đô thị loại III và 10 huyện, 149 đơn vị hành chính cấp xã, địa hình rừng núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống nhân dân còn nghèo, điểm xuất phát rất thấp, trình độ dân trí không đồng đều nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến Lâm Đồng để xây dựng làng kinh tế mới và di dân tự do.

Công ty Điện lực Lâm Đồng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc) có chức năng nhiệm vụ quản lý, sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng, xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

1. Về tổ chức

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 301 đảng viên, 25 chi bộ trực thuộc.

- Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Chuyên môn: gồm 25 đơn vị trực thuộc; tổng số 1.023 CBCNV.

2. Về đoàn thể

  - Công đoàn : 1.023 đoàn viên.

  - Đoàn thanh niên CSHCM: 370 đoàn viên.

  - Hội viên hội CCB : 46 hội viên.

3. Về quản lý

- Gồm 2 Nhà máy thủy điện: -  NMTĐ Suối Vàng - công suất 4.400kW.

                                               - NMTĐ Lộc Phát - công suất 600 kW.

- Trạm biến áp trung gian: 12 trạm, tổng dung lượng 438.200 kVA.

- Trạm biến áp phân phối : 6.473 trạm, tổng dung lượng 848.653,6 kVA.

- Đường dây 110kV : 352,144 km.

- Trạm biến áp 110kV: 09 trạm, tổng dung lượng 420.000 kVA

- Đường dây trung thế: 3.878 km; Đường dây hạ thế: 4.534,7 km.

+ Khách hàng dùng điện:       410.215 khách hàng.

 + Điện thương phẩm:            1.329,13 triệu kWh

(Quý III năm 2020)

 

                               SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG