QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LuẬT VỀ ViỆC NGỪNG, GiẢM MỨC CUNG CẤP ĐiỆN
Theo quy định tại Điều 27 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, việc ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện như sau:
Chi tiết...
Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Chi tiết...
Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương
Quyết định số 2556/QĐ-BCT,  ngày 12/3/2015 Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương
Chi tiết...
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện
Chi tiết...
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện ( Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014) Quyết định về Quy định Giá bán điện
Chi tiết...
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Chi tiết...
Thông tư 30
Thông tư 30
Chi tiết...
Thông tư 27 ngày 31/10/2013
Thông tư 27 ngày 31/10/2013
Chi tiết...
Thông tư 25-2013-Bộ Công thương
Thông tư 25-2013-BCT
Chi tiết...
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Chi tiết...
Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Chi tiết...
Nghị Định 137
Nghị Định 137
Chi tiết...
Nghị Định 134
Nghị Định 134
Chi tiết...
 
Đầu trang