Bộ Công thương báo cáo thông tin liên quan giá điện
Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị Quyết số 30/NQ-CP.
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT
Thực hiện theo Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Cục Điều tiết điện lực về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương (Văn bản 2059.pdf) và Văn bản số 235/EVN-KD ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (Văn bản 235.pdf), Tổng công ty đã hướng dẫn các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
Chi tiết...
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản về giá bán  điện trong Thông tư 25/2018/TT-BCT các đơn vị cần lưu ý, cụ thể như sau:   - Hướng dẫn thực hiện giá bán điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa thực hiện thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành Điện quản lý. Phần điện năng cho mục đích sinh hoạt chỉ áp dụng cho trường hợp kê khai được số hộ sử dụng điện sinh hoạt, không áp dụng cho trường hợp không kê khai được số hộ. - Hướng dẫn thực hiện giá bán buôn điện cho chợ bao gồm việc xác định đối tượng sử dụng điện được áp dụng giá bán buôn cho chợ và mức trừ lùi giá bán buôn điện cho chợ. - Hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình). - Hướng dẫn áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sin
Chi tiết...
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LuẬT VỀ ViỆC NGỪNG, GiẢM MỨC CUNG CẤP ĐiỆN
Theo quy định tại Điều 27 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, việc ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện như sau:
Chi tiết...
Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Chi tiết...
Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương
Quyết định số 2556/QĐ-BCT,  ngày 12/3/2015 Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương
Chi tiết...
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện
Chi tiết...
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện ( Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014) Quyết định về Quy định Giá bán điện
Chi tiết...
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Chi tiết...
Thông tư 30
Thông tư 30
Chi tiết...
Thông tư 27 ngày 31/10/2013
Thông tư 27 ngày 31/10/2013
Chi tiết...
Thông tư 25-2013-Bộ Công thương
Thông tư 25-2013-BCT
Chi tiết...
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Chi tiết...
Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Chi tiết...
Nghị Định 137
Nghị Định 137
Chi tiết...
Các Văn bản qui định đã đưa
  Nghị Định 134
 
Đầu trang