Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Bộ Công thương báo cáo thông tin liên quan giá điện

Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị Quyết số 30/NQ-CP.

Xem Văn bản TẠI ĐÂY 

In      Trở về Ban TT EVNSPC
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (11:08 - 06/05/2019)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018 (11:02 - 06/05/2019)
   QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LuẬT VỀ ViỆC NGỪNG, GiẢM MỨC CUNG CẤP ĐiỆN (02:05 - 14/07/2015)
   Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:03 - 14/07/2015)
   Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương (01:53 - 14/07/2015)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện (01:48 - 14/07/2015)
   Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện (03:01 - 19/09/2014)
   Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường (08:45 - 05/08/2014)
   Thông tư 30 (01:45 - 07/04/2014)
   Thông tư 27 ngày 31/10/2013 (01:43 - 07/04/2014)
   Thông tư 25-2013-Bộ Công thương (01:38 - 07/04/2014)
   Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (12:59 - 06/04/2014)
   Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015 (12:57 - 06/04/2014)
   Nghị Định 137 (03:06 - 26/03/2014)
   Nghị Định 134 (02:54 - 26/03/2014)

Đầu trang