Trang chủ Tin tức Tin hoạt động Công ty
 

Công ty Điện lực Lâm Đồng tập huấn Văn hóa doanh nghiệp 2018

Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mời ông Thái Trí Dũng, Tiến sĩ Tâm lý học, giảng viên của nhà trường tổ chức lớp Tập huấn VHDN cho 150 CBCNV người lao động phụ trách VHDN, chăm sóc khách hàng tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

Nội dung của lớp tập huấn gồm: Thực thi VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Vaên hoùa EVN SPC vaø PC Laâm Ñoàng, Chuaån möïc giao tieáp öùng xöû trong PC Laâm Đồng.

 Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng đánh giá “Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không hề đơn giản mà đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CNVC-LĐ, sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo trong Công ty Điện lực Lâm Đồng, đặc biệt là người đứng đầu Doanh nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, mỗi cán bộ, CNVC-LĐ trong Công ty sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác VHDN, ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới và với khách hàng,  chú trọng và tăng cường nâng cao nhận thức cho người lao động về giá trị văn hóa EVN, EVN SPC, chuẩn hóa hành vi ứng xử văn hóa của mỗi người để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phát huy khả năng sáng tạo và sự phát triển bền vững, tiến tới xây dựng hình ảnh một PC Lâm Đồng tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, vì sự phát triển cộng đồng. 

Tại lớp tập huấn, các học viên cùng giảng viên đã cởi mở, tích cực trao đổi những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai VHDN. Theo đó, để công tác VHDN dần đi vào nề nếp và trở thành sức mạnh nội lực trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn mực các hành vi ứng xử của người lao động, Công ty tiếp tục vận dụng và đẩy mạnh các hình thức hoạt động trong công tác chuyên môn, giao tiếp hàng ngày để nâng cao tầm nhận thức cho người lao động về giá trị văn hóa EVN, EVNSPC, chuẩn hóa hành vi ứng xử văn hóa của mỗi người để xây dựng thành môi trường làm việc thân thiện, phát huy khả năng sáng tạo và sự phát triển bền vững, tiến tới tạo dựng hình ảnh một PC Lâm Đồng tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, vì sự phát triển cộng đồng. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong ngày 27/9/2018.

In      Trở về Trần Phương Nam, phòng TCNS Công ty
 
Các Tin hoạt động Công ty đã đưa
   KẾT NẠP 03 ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC TRỌNG (16:10 - 24/09/2018)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (14:47 - 18/09/2018)
   Ứng dụng mô hình thủy điện thông minh ở Công ty Thủy điện Ðồng Nai (14:49 - 31/08/2018)
   Thắp sáng nẻo quê (16:01 - 28/08/2018)
   CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG SƠ KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (15:47 - 24/08/2018)
   Điện lực Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) và tập huấn tài chính Đảng (08:37 - 22/08/2018)
   Hội thảo “Phát triển các hệ thống phần mềm dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. (10:21 - 21/08/2018)
   PC Lâm Đồng tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn giỏi cấp Công ty năm 2018 (14:58 - 06/08/2018)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CBCNV THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (14:03 - 27/07/2018)
   PC Lâm Đồng: Hơn 400 triệu đồng ủng hộ CBCNV bị bệnh hiểm nghèo (15:43 - 12/06/2018)
   ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NÔNG DÂN SỬ DỤNG ĐÈN LED ĐỂ CHONG HOA CÚC TẠI LÂM ĐỒNG THEO MÔ HÌNH ESCO (15:41 - 12/06/2018)
   CÔNG ĐOÀN EVN SPC VÀ PC LÂM ĐỒNG: THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG 5/2018 (16:52 - 28/05/2018)
   ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN- THÁNG 5/2018 (15:09 - 28/05/2018)
   DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI ĐIỆN LỰC ĐẠ HUOAI (16:18 - 24/04/2018)
   Sống xanh - tiết kiệm năng lượng (15:32 - 29/03/2018)

Đầu trang