Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
 

“Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, một hoạt động thường xuyên mang tinh thần dân tộc, yêu nước vào văn hóa doanh nghiệp, đơn vị để xây dựng và phát triển ”

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước của Tỉnh Ủy Lâm Đồng trong việc đưa lễ chào cờ định kỳ vào hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vào đầu tuần hoặc đầu tháng nhằm mục đích giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân của mọi người, mọi tầng lớp dân tộc Việt Nam.

Đối với cấp cơ sở như Phân xưởng Thủy Điện Suối Vàng theo yêu cầu thực hiện việc chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được thực hiện hàng tháng, đơn vị đã phân công cho các Đảng viên trong Chi bộ luân phiên chủ trì. Buổi lễ chào cờ đã được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, các CBCNV đồng thanh hát quốc ca dưới nền nhạc của bài “Tiến Quân Ca” hùng hồn.

Sau chào cờ là 10 phút sinh hoạt chính trị dưới cờ bằng những nội dung mới, thiết thực trích từ các Nghị quyết Đảng như: Một số điểm mới của Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 hội nghị BCH-TW lần thứ 5 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hay Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Một nội dung quan trọng không thể thiếu để quản lý điều hành Phân xưởng được diễn ra sau đó là cuộc họp sản xuất định kỳ của Phân xưởng nhằm đánh giá lại các hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân, của Phân xưởng trong tháng trước và triển khai các nhiệm vụ, công việc tiếp theo trước mắt và tương lai

Bằng hoạt động định kỳ thường xuyên hàng tháng của lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ, qua đó cho thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả trong việc mang tinh thần dân tộc, yêu nước để thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển đơn vị.

In      Trở về Viết Hòa, Phân xưởng Thủy điện Suối Vàng
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   NÂNG CAO VĂN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (14:18 - 24/11/2017)
   'Điểm chạm' trái tim khách hàng (09:34 - 23/11/2017)
   HẠNH PHÚC SẺ CHIA (15:09 - 01/11/2017)
   XÂY DỰNG VÀ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRỢ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG (11:05 - 24/10/2017)
   TÀI LIỆU VĂN HÓA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (10:16 - 28/07/2017)
   Quy định về Quy tắc ửng xử văn hóa trong Công ty Điện lực Lâm Đồng (09:37 - 28/07/2017)
   PC LÂM ĐỒNG: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỂU VHDN NĂM 2017 (15:20 - 21/07/2017)
   11 cách để giao tiếp với “người không chịu nổi” (15:16 - 21/07/2017)
   Sinh ra là kiếp người - Ta nợ cuộc đời những gì? (09:48 - 28/06/2017)
   7 việc sẽ làm bạn hối tiếc sau này (09:41 - 28/06/2017)
   8 điều để đơn giản hóa cuộc sống của bạn (08:46 - 20/06/2017)
   CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC ĐAM RÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (09:34 - 06/06/2017)
   Tiết kiệm điện – nét văn hóa của CBCNV PC Lâm Đồng (14:19 - 09/03/2017)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TRAO 1.5 TẤN GẠO NGON CHO XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG (14:45 - 12/01/2017)
   ĐIỆN LỰC ĐẠ HUOAI HƯỞNG ỨNG THÁNG “TRI ÂN KHÁCH HÀNG” (15:42 - 12/12/2016)

Đầu trang