Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 của EVN SPC

I.  Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 3 tháng đầu năm 2017

 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
 • Trong 3 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
 • Sản lượng điện trên hệ thống điện do EVN SPC quản lý: Tháng 3 là 5.465 triệu kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bình quân ngày là 176,29 triệu kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 187,23 triệu kWh (24/03), công suất lớn nhất là 9.044MW (ngày 20/3). Lũy kế đạt 14.448 triệu kWh, tăng 7,72%.

 • Điện thương phẩm: Tháng 3 là 4.726 triệu kWh, tăng 10% so với tháng 2 và tăng 7,27% cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng đạt 13.653 triệu kWh, tăng 8,57%.
 • Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao. Trong 3 tháng đầu năm tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 212,01/314,25 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,02/0,5 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,84/1,68 lần/khách hàng.
 • Tiết kiệm điện: Khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện tiết kiệm trong tháng 3 được 115 triệu kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng đạt 330 triệu kWh, bằng 2,41% sản lượng điện thương phẩm, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm trước.
 • Trong 3 tháng đầu năm, phát triển 69.807 khách hàng. Tính đến cuối tháng 3, tổng số khách hàng là 7.372.930 hộ, trong đó 6.794.790 ánh sáng sinh hoạt và 578.140 khác.
 • Trong tháng 3, Tổng đài 19001006 tiếp nhận tổng cộng 52.350 yêu cầu của khách hàng; lũy kế 3 tháng là 115.140 yêu cầu. Trong tháng 3 cũng đã tiếp nhận 80 yêu cầu của khách hàng qua địa chỉ e-mail cskh@evnspc.vn và 1.074 yêu cầu trên webchat; lũy kế trong 3 tháng, đã tiếp nhận 264 e-mail và 5.416 webchat, và trả lời khách hàng đạt 100% số lượng yêu cầu.
 1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:
 • Năm 2017, Tập đoàn giao Tổng công ty thực hiện tổng giá trị đầu tư là 8.116 tỷ đồng. Đến nay đã khởi công 8/79 công trình và hoàn tất đóng điện 7/69 công trình lưới điện 110/220kV: Trạm 110k Châu Thành và đường dây đấu nối tỉnh Long An; Phân pha đường dây 110kV Cao Lãnh 2 - Cao Lãnh, Cao Lãnh 2 - Thạnh Hưng; lắp máy 2-63MVA trạm Đất Cuốc (Bình Dương), máy 2-40MVA trạm Chơn Thành (Bình Phước), máy 2-40MVA trạm Tân Phú (Đồng Nai), máy 2-40MVA trạm Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Tổng khối lượng đưa vào vận hành: 22km đường dây xây dựng mới, 38km đường dây cải tạo nâng cấp và tổng công suất máy biến áp là 246MVA.
 • Đối với lưới điện phân phối: Số công trình đã đóng điện là 30, với tổng khối lượng: 136 km đường dây trung áp xây dựng mới, 42 km đường dây trung áp cải tạo, 123 km đường dây hạ áp xây dựng mới, 2 km đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm tăng thêm là 39,75MVA.
 • Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành Tôm Việt Nam, Tổng công ty đã rà soát danh mục, khối lượng đầu tư và giải pháp đầu tư để đảm bảo cấp điện cho vùng nuôi tôm theo quy hoạch. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

      Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm

 • Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang: Giai đoạn 1 đã hoàn tất và cấp điện cho 8.965 hộ dân/107,877 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước cấp. Giai đoạn 2 cấp điện cho 6.131 hộ dân, đến nay đã hoàn thành phần khối lượng vốn ngân sách cấp năm 2016 là 20 tỷ đồng, đang thực hiện phần khối lượng vốn ngân sách cấp năm 2017 là 15,42 tỷ đồng.
 • Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2016, vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Cà Mau (mỗi tỉnh 20 tỷ đồng); Tổng công ty đã hoàn thành trong năm và cấp điện cho 1.807 hộ dân của tỉnh Hậu Giang và 1.511 hộ dân của tỉnh Cà Mau. Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện phần khối lượng vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2017 cũng trên địa bàn Hậu Giang và Cà Mau và Hậu Giang (mỗi tỉnh 15 tỷ đồng).
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB: Tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng: 695 km đường dây trung áp, 609 km đường dây hạ áp, 115,8MVA tổng công suất trạm phân phối. Đến nay đã đóng điện 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An.
 • Dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA: Tổng mức đầu tư 1.096 tỷ đồng: 2 trạm 220kV là Cần Đước và Sa Đéc, 13 tiểu dự án lưới điện 110KV; 3 công trình lưới điện phân phối.
 • Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW): Tổng mức đầu tư 1.021 tỷ đồng: 13 công trình lưới điện 110kV, với tổng khối lượng 168 km đường dây và tổng công suất trạm là 456MVA. Hiện đã hoàn thành đóng điện 3/13 công trình, số còn dự kiến hoàn thành trong năm 2017.
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 4 (DPL4) vay vốn WB: Tổng mức đầu tư 6.423 tỷ đồng (vốn vay WB là 4.503 tỷ đồng): 73 km đường dây mạch kép 220kV Kiên Bình - Phú Quốc; 14 danh mục lưới điện 110kV nhằm tạo liên kết mạch vòng giữa các trạm và cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp, khu vực có phụ tải quan trọng (124,5 km đường dây và 9 trạm biến áp với tổng công suất 515MVA); 37 danh mục tiểu dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung áp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thành phố, thị xã, trung tâm huyện và các khu vực có phụ tải quan trọng.
 • Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn KfW 3.1: Tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng: 7 công trình lưới điện 110kV và 12 tiểu dự án lưới điện phân phối (401 km đường dây 110 kV, tổng dung lượng 80MVA, xây dựng, cải tạo 4.380 km đường dây trung áp, 1.949 trạm biến áp 22/0,4 kV và 243MVA công suất trạm; Xây dựng, cải tạo 3.533 km đường dây hạ).

II. Nhiệm vụ công tác tháng 04/2017

 1. Nhiệm vụ công tác quý 2:
 • Trong quý 2 thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu thu điện tăng cao, dự báo công suất cực đại sẽ đạt 9.659MW (tăng 11,04%) và sản lượng ngày lớn nhất có thể trên 188 triệu kWh. Tổng công ty sẽ tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn hoạt động và phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
 • Phấn đấu hoàn thành các công trình/dự án lưới điện: Trạm 220kV Long Xuyên 2. Các trạm 110kV: Bàu Bèo - T1, Hòa Phú - T5, Đông Hòa, Hưng Định và đường dây đấu nối, Tân Thành, Tân Bình T2-63MVA, T1 T2-63MVA, T5 T2-63MVA (Bình Dương) và Châu Thành T2-63MVA (Long An). Các đường dây 110kV: Cấp điện cho KCN Long Giang, đấu nối chuyển tiếp trạm Sông Bình vào đường dây 110kV Đại Ninh - Phan Rí, Phân pha dây dẫn đường dây 2 mạch 178 & 179 Bình Hòa - 171 & 173 Tân Đông Hiệp…
 1. Kế hoạch tháng 4:
 • Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt, đặc biệt là cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, không điều hòa tiết giảm phụ tải. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của năm.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Hoàn thành đóng điện các công trình theo kế hoạch, đặc biệt là công trình cấp điện chống quá tải, khu vực phụ tải tăng cao... Sớm hoàn thành các công trình sửa chữa lớn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam
Điện thoại: 08.38242783/38242594          Fax: 08.38242802
Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Website: www.evnspc.vn                          Email: Info@evnspc.vn
Xem file tại đây

In      Trở về Theo evnspc.vn
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 của EVN (14:20 - 10/04/2017)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3/2017 (15:09 - 04/04/2017)
   Thông tin báo chí: Lễ Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại Việt Nam “TẮT ĐÈN BẬT TƯƠNG LAI” (16:30 - 08/03/2017)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2/2017 (16:20 - 08/03/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG (10:01 - 07/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (15:48 - 06/03/2017)
   Phát điện tổ máy 1 công trình Thủy điện Trung Sơn (14:56 - 28/02/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01/2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG (08:32 - 06/02/2017)
   Thông cáo báo chí chương trình Quà Tết 2017 (09:28 - 16/01/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG (14:04 - 05/01/2017)
   TCBC tổng kết tuần lễ hồng EVN lần thứ 2- Món quà ý nghĩa cho cộng đồng (07:32 - 28/12/2016)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG. (09:02 - 20/12/2016)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 12/2016 (15:23 - 06/12/2016)
   TCBC của EVN về việc triển khai tháng "Tri ân khách hàng"- tháng 12/2016 (15:36 - 30/11/2016)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần II- Món quà ý nghĩa cho cộng đồng (15:49 - 16/11/2016)

Đầu trang