Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Mua sắm 02 xe tải nhẹ)

-         Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

 

-         Tên gói thầu: Mua sắm 02 xe tải nhẹ.

-         Tên dự án: Mua sắm 02 xe tải nhẹ.

-         Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ cho Công ty Điện lực Lâm Đồng.

-         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-         Thời gian bán HSMT: Từ 15giờ00, ngày 11/03/2016 đến trước 15giờ00, ngày 21/03/2016.

-         Địa điểm phát hành HSMT: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02, Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2210256, Fax: 063. 2220255.

-         Giá bán 1 bộ HSDT: 1.00.000 đồng (Bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

-         Địa chỉ phát hành HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

-         Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 21/03/2016.

-         Bảo đảm dự thầu:

Gói 01: 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn);

   Nhà thầu phải có thư bảo lãnh của Ngân hàng cho gói thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15h30 (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 3 năm 2016, tại phòng Vật tư - Công ty Điện lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Ban Biên tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (Mua sắm đà composite, dây sắt mạ kẽm, cosse ép đồng 4&25mm2,…) (07:14 - 10/07/2015)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (Cung cấp trụ điện BTLT các loại và đà cản) (07:10 - 10/07/2015)
   Thông báo mời thầu (01:18 - 19/01/2015)
   Thông báo mời thầu (02:46 - 18/02/2013)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:20 - 05/04/2012)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:03 - 20/09/2011)
   HỒ SƠ MỜI THẦU (08:29 - 02/06/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)

Đầu trang