Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thủ tục cấp điện
 

Thủ tục cấp điện cao áp

1. Giấy đề nghị mua điện cao áp.

2.Biểu đồ phụ tải.

3.Hợp đồng đầu tư

4.Lưu đồ cấp điện từ lưới cao áp

5.Trình tự cấp điện cao áp.

6.Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp.

In      Trở về Theo BBT
 
Các Thủ tục cấp điện đã đưa
   Thủ tục cấp điện hạ áp (03:22 - 13/05/2015)
   Thủ tục cấp điện trung áp (09:49 - 12/05/2015)

Đầu trang