Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương

Quyết định số 2556/QĐ-BCT,  ngày 12/3/2015 Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương

In      Trở về Theo Phòng Kinh doanh, PC Lâm Đồng
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện (01:48 - 14/07/2015)
   Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện (03:01 - 19/09/2014)
   Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường (08:45 - 05/08/2014)
   Thông tư 30 (01:45 - 07/04/2014)
   Thông tư 27 ngày 31/10/2013 (01:43 - 07/04/2014)
   Thông tư 25-2013-Bộ Công thương (01:38 - 07/04/2014)
   Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (12:59 - 06/04/2014)
   Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015 (12:57 - 06/04/2014)
   Nghị Định 137 (03:06 - 26/03/2014)
   Nghị Định 134 (02:54 - 26/03/2014)

Đầu trang