Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Cung cấp trụ điện BTLT các loại và đà cản)

-         Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

-         Tên gói thầu:

Gói 01: Cung cấp trụ điện BTLT các loại và đà cản.

-         Tên dự án: Xây dựng cơ bản đợt 1, sửa chữa lớn đợt 2 và sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2015.

-         Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 2015 của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

-         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

-         Thời gian bán HSYC: Từ 15giờ30, ngày 10/7/2015 đến trước 15giờ30, ngày 17/7/2015.

-         Địa điểm phát hành HSYC: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02, Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2210256, Fax: 063. 2220255.

-         Giá bán 1 bộ HSĐX: Phát hành miễn phí.

-         Địa chỉ phát hành HSĐX: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

-         Thời điểm đóng thầu: 15h30 ngày 17/7/2015.

-         Bảo đảm dự thầu:

Gói 01:           35.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm triệu đồng);

   Nhà thầu phải có thư bảo lãnh của Ngân hàng cho gói thầu.

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 7 năm 2015, tại phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Theo BBT
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu (01:18 - 19/01/2015)
   Thông báo mời thầu (02:46 - 18/02/2013)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:20 - 05/04/2012)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:03 - 20/09/2011)
   HỒ SƠ MỜI THẦU (08:29 - 02/06/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)

Đầu trang