Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thủ tục cấp điện
 

Thủ tục cấp điện

1.Thủ tục cấp điện sinh hoạt :

- Thủ tục cấp điện sinh hoạt .

- Mẫu giấy đăng ký mua điện.

2. Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt:

- Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt.

- Mẫu giấy đăng ký mua điện .

In      Trở về
 
Các Thủ tục cấp điện đã đưa
   Thủ tục cấp điện cao áp (08:12 - 24/11/2015)
   Thủ tục cấp điện hạ áp (03:22 - 13/05/2015)
   Thủ tục cấp điện trung áp (09:49 - 12/05/2015)

Đầu trang