Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu:Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Tên gói thầu:

+ Gói thầu 01: Cung cấp trụ điện BTLT các loại và đà cản.

+ Gói thầu 02: Cung cấp phụ kiện và thiết bị điện.

         Lô 2.1: MCB và MCCB các loại.

Lô 2.2: Phụ kiện dây bọc và hộp điện kế.

                  Lô 2.3: Đà, rack, sứ , boulon các loại. 

- Tên dự án: Công trình sửa chữa lớn và công tác sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2015.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn và sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 02/02/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2210256, Fax: 063. 2220255.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 10giờ00’ ngày 02/02/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Gói thầu 01: 44.500.000 VNĐ.

+ Gói thầu 02: 148.000.000 VNĐ.

Lô 2.1: 23.500.000 VNĐ.

Lô 2.2: 58.000.000 VNĐ.

Lô 2.3: 66.500.000 VNĐ.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ30’ ngày 02/02/2014 tại phòng Vật Tư Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về BBT
Đầu trang