Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin Dịch vụ KH
 

Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/8/2014 và thay thế cho Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp Bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, Bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng.

Xem và tải về văn bản tại đây

In      Trở về Theo icon.com.vn
 
Các Thông tin Dịch vụ KH đã đưa
   Quyết định quy định về giá bán điện (08:44 - 10/06/2014)
   Một số văn bản về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ 1/6/2014 (07:09 - 09/06/2014)
   QUY DINH VE NGUNG GIAM MUC CUNG CAP DIEN (02:52 - 12/05/2014)
   Giay dang ky mua dien (02:42 - 29/04/2014)
   QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN (00:32 - 29/04/2014)

Đầu trang