Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin Dịch vụ KH
 

Một số văn bản về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ 1/6/2014

 - Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/04/2014, V/v Quy định về cơ cấu giá bán lẻ điện : QĐ số 28/2014/QĐ-TTg

- Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện: TT 16/2014/TT-BCT

- Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện: QĐ 4887/QĐ-BCT

In      Trở về BBT
 
Các Thông tin Dịch vụ KH đã đưa
   QUY DINH VE NGUNG GIAM MUC CUNG CAP DIEN (02:52 - 12/05/2014)
   Giay dang ky mua dien (02:42 - 29/04/2014)
   QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN (00:32 - 29/04/2014)

Đầu trang