Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu:

+ Gói 02: Cung cấp dây điện từ các loại cho công trình sửa chữa lớn máy biến thế năm 2013 của Công ty Điện lực Lâm Đồng

- Tên dự án: Sửa chữa lớn máy biến thế năm 2013.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2013 của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSMT: Từ 7giờ30’ ngày 18/02/2013 đến trước 08 giờ 30  ngày 04/03/2013.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2210304, Fax: 063. 2220255

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 08giờ30’ ngày 04/03/2013.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Gói thầu  02: 2.700.000 VNĐ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng);

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00’ ngày 04/03/2013.

Tại phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Công ty Điện lực Lâm Đồng
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:20 - 05/04/2012)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:03 - 20/09/2011)
   HỒ SƠ MỜI THẦU (08:29 - 02/06/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)

Đầu trang