Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: Cung cấp máy biến áp các loại.

-Tên dự án: Máy biến áp

(2 máy 560KVA;6máy 400KVA;6 máy 250KVA;6 máy 160KVA;10 máy 50KVA;5 máy 37,5KVA).

 

 

- Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản năm 2012 của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 7giờ30’ ngày 16/04/2012 đến trước 14giờ00 ngày 02/05/2012

- Địa điểm bán HSMT: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2220205, Fax: 063. 2220255

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 02/05/2012.

- Bảo đảm dự thầu: 167.000.000 đồng ( một trăm sáu  mươi bảy triệu đồng), Nhà thầu phải có thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 05 năm 2012, tại phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Ban Biên Tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (02:03 - 20/09/2011)
   HỒ SƠ MỜI THẦU (08:29 - 02/06/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)

Đầu trang