Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: Cung cấp MCCB các loại.

- Tên dự án: Dự phòng phòng chống lụt bão năm 2011.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 7giờ30, ngày 15/09/2011 đến trước 14giờ00, ngày 20/09/2011.

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02, Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2220205, Fax: 063. 2220255.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 300.000đ (đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngà y 20/09/2011.

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 09 năm 2011, tại phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Ban Biên Tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   HỒ SƠ MỜI THẦU (08:29 - 02/06/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)

Đầu trang