Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

HỒ SƠ MỜI THẦU

Nhằm mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:

- Tên bên mời thầu                 : Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu             : Mua sắm phương tiện vận chuyển

                                   (Xe 5 chỗ ngồi; Xe bán tải; Xe tải cẩu).

                       + Lô 01: Mua sắm 01 xe 05 chỗ ngồi;

                      + Lô 02: Mua sắm 01 xe bán tải;

                    + Lô 03: Mua sắm 01 xe bán cẩu.

- Tên dự án     : Mua sắm phương tiện vận chuyển nhằm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Nguồn vốn   : vốn khấu hao cơ bản năm 2011.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu           : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT :

Từ 7 giờ 30, ngày 03/06/2011 đến trước 10 giờ ngày 14/06/2011.

- Địa điểm bán HSMT:

Phòng Tài chính kế tóan  – Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Số 02 Hùng Vương – Phường 10 - TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063. 2220205, Fax: 063. 2220255

- Giá bán 01 bộ HSMT          : 1.000.000đ (Một triệu đồng - đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT :

Phòng Vật Tư - Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Số 02 Hùng Vương. TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 14/06/2011.

- Bảo đảm dự thầu:

Lô 01: 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng Việt Nam);

Lô 02: 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng Việt Nam);

Lô 03: 13.500.000 VNĐ (Mười ba triệu, năm trăm nghìn đồng Việt Nam);

Nhà thầu phải có thư bảo lãnh của Ngân Hàng cho tất cả các lô thầu.

- HSTD sẽ được mở công khai vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam), ngày 14/06/2011, Phòng Vật Tư - Công ty Điện lực Lâm Đồng, số 02 Hùng Vương. TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Điện lực Lâm Đồng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSTD tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.

In      Trở về Ban Biên Tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (04:15 - 30/05/2011)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)

Đầu trang