Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Để cung cấp máy biến áp , Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:

- Tên bên mời thầu        : Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu               : Cung cấp máy biến áp các loại.

- Tên dự án                  : Máy biến áp

( 6 máy 1 pha 50kVA 8 máy 250kVA 6 máy 400kVA 2 máy 560kVA)

- Nguồn vốn                 : xây dựng cơ bản của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2011.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu   : đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT              : từ 7h30 ngày 30/5/2011 đến trước 14h00 ngày 10/6/2011.

- Địa điểm bán HSMT              : Phòng tài chính kế toán – Công ty Điện lực Lâm Đồng

Số 02 Hùng Vương - Phường 10 -  Thành phố Đà lạt

Điện thoại : 063.2220205 ;  Fax : 063.2220255

- Giá bán HSMT                                  : 1.000.000 đ ( Một triệu đồng – đã bao gồm thuế )

- Địa chỉ nhận HSMT                           : Phòng vật tư – Công ty Điện lực Lâm Đồng ,

Số 2 Hùng Vương - Phường 10-  Thành phố Đà lạt

- Thời điểm đóng thầu               : 14h00 ngày 10/6/2011

- Bảo đảm dự thầu                               : 50.000.000 ( Năm mươi triệu đồng ) ,

Nhà thầu phải có thư bảo lãnh của ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 10 tháng 6 năm 2011 tại Phòng vật tư – Công ty Điện lực Lâm Đồng - Số 2 Hùng Vương - Phường 10 Đà Lạt.

Công ty Điện lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Công ty Điện lực Lâm Đồng

In      Trở về Ban Biên Tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (00:02 - 22/04/2011)
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)

Đầu trang