Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Để cung cấp vật  tư thiết bị cho công trình sửa chữa hệ thống đo đếm năm 2011, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau :

 

- Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

- Tên gói thầu:

  1. Gói 01: Cung cấp thùng điện kế gắn trạm và phụ kiện điện các loại.

+ Lô 01: Cung cấp thùng điện kế gắn trạm các loại.

+ Lô 02: Cung cấp phụ kiện điện các loại.

  1. Gói 02: Cung cấp cáp điện các loại.
  2. Gói 03: Cung cấp hộp gắn điện kế và MCB tép các loại.

- Tên dự án: Sửa chữa hệ thống đo đếm năm 2011.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện Lực Lâm Đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 7giờ30, ngày 22/04/2011 đến trước 14giờ00, ngày 05/05/2011.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng TCKT - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063. 2220205,    2210219        Fax: 063. 2220255

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Đã bao gồm thuế).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngà y 05/05/2011.

 HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 05 năm 2011, tại phòng Vật Tư - Công ty Điện Lực Lâm Đồng, Số 02 Hùng Vương, TP. ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng.

   Công ty Điện Lực Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Ban Biên Tập
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu mua sắm vật tư. (10:49 - 22/07/2008)
   Thông báo mời thầu (15:17 - 08/07/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)

Đầu trang