Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu

Được sự ủy quyền của Công Ty Điện Lực 2, Điện Lực Lâm Đồng kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu gói thầu G01.XL thuộc kế hoạch XDCB năm 2008.

Gói thầu G01.XL :  Xây lắp công trình “Các lộ ra trạm 110kV Đà Lạt 2”.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham dự thầu các thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và mua Hồ sơ mời thầu với giá 500.000 đồng/1 gói thầu (bao gồm cả thuế VAT).
Phát hành Hồ sơ mời thầu : từ ngày 14/07/2008 vào lúc 8 giờ 00 đến 16 giờ  tại địa chỉ :

Phòng Tài Chính Kế Toán - ĐLLĐ

Địa chỉ : 02 - Hùng Vương - Phường 10 - Tp. Đà Lạt.

Điện thọai : 063.210219         Fax : 063.826772

Ngày hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu :      14h ngày 24/07/2008.

Mở thầu                                       : 14h30’ ngày 24/07/2008.

In      Trở về Điện lực Lâm Đồng - 08/07/2008
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (07:25 - 19/03/2008)
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang