Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban QLDA Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu thi công xây dựng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và KHCB của EVN, cho công trình: Dự án thành phần Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng thuộc chương trình cấp điện 05 tỉnh Tây Nguyên. Gói thầu số 2 bao gồm 13 lô thầu:

Lô 1: TP. Đà Lạt + huyện Lạc Dương + huyện Đơn Dương; Lô 2: Thị xã Bảo Lộc; Lô 3: Huyện Đức Trọng 1; Lô 4: Huyện Đức Trọng 2; Lô 5: Huyện Lâm Hà 1; Lô 6: Huyện Lâm Hà 2; Lô 7: Huyện Đam Rông; Lô 8: Huyện Bảo Lâm 1; Lô 9: Huyện Bảo Lâm 2;  Lô 10: Huyện Di Linh 1; Lô 11: Huyện Di Linh 2; Lô 12: Huyện Đạ Huoai; Lô 13: Huyện Đa Teh.

     Ban QLDA Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2 mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

    Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn trả lại là 990.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) tại:

     - Địa điểm: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

      Lầu 3, số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP . Hồ Chí Minh

     - Điện thoại:          08.2200441                     - Fax: 08.2200493

     - Thời gian bán HSMT: Từ ngày 28/03/2008 đến trước 9 giờ ngày 11/04/2008 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật).

     HSDT phải được gửi kèm theo một bản bảo đảm dự thầu với giá trị cụ thể được nêu trong HSMT bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc bằng tiền mặt (hoặc séc) kèm theo văn bản xác nhận các điều kiện theo yêu cầu HSMT và phải được chuyển đến BQLDA Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2 (Lầu 3, số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP . Hồ Chí Minh) chậm nhất là 09 giờ (giờ Việt Nam) ngày 11/04/2008.

     HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ (giờ Việt Nam) ngày 11/04/2008 tại Văn phòng Công ty Điện lực 2 (số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP . Hồ Chí Minh).

     Ban QLDA Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2 kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô (16:11 - 11/03/2008)
   THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2) (07:38 - 24/01/2008)
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang