Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2)

Để cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008 và phát triển khách hàng mới đợt 1/2008, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (Lần 2) gói thầu sau:

Gói thầu 03: Cung cấp dây điện từ các loại cho công tác SCL 2008;
Thời gian bán HSMT: Từ ngày 14/02/2008 đến trước 10giờ ngày 03/03/2008 (Trong giờ làm việc hành chính).
Giá 01 bộ HSMT (Đã có thuế GTGT) là: 1.000.000 VNĐ.
- Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế Toán Tài Chính – ĐLLĐ.
                                       
Địa chỉ: 02, Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt
                                       
Điện thoại: 063.210219        Fax: 063.812046
- Địa điểm nhận HSDT: Phòng Vật Tư – ĐLLĐ.
                                        
Địa chỉ: 02, Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt
                                        
Điện thoại: 063.210205,     210256        Fax: 063.812046

Hạn cuối nộp HSDT (đóng thầu): 10giờ00 ngày 03/03/2008.
Thời điểm mở thầu: 10giờ30 ngày 03/03/2008.
Điện Lực Lâm Đồng trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng - 24/01/2008
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008. (08:22 - 28/12/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang