Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008.

Để cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008 và phát triển khách hàng mới đợt 1/2008, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu sau:

- Gói thầu 01: Cung cấp trụ điện BTLT cho công tác SCL 2008;
- Gói thầu 02:
Cung cấp cáp điện các loại cho công tác SCL 2008;
- Gói thầu 03: Cung cấp dây điện từ các loại cho công tác SCL 2008;
- Gói thầu 04: Cung cấp phụ kiện điện các loại cho công tác SCL 2008 và phát triển khách hàng mới đợt 1/2008;
- Gói thầu 05: Cung cấp cáp điện các loại cho công tác phát triển khách hàng mới đợt 1/2008;
- Gói thầu 06: Cung cấp hộp gắn điện kế và áptomat các loại cho công tác phát triển khách hàng mới đợt 1/2008;

Thời gian bán HSMT: Từ ngày 07/01/2008 đến ngày 22/01/2008 (Trong giờ hành chính).
Giá 01 bộ HSMT (Đã có thuế GTGT) là: 1.000.000 VNĐ.

Địa điểm bán HSMT:
Phòng Kế Toán Tài Chính – ĐLLĐ.
                                     Địa chỉ: 02, Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt.
                                     Điện thoại: 063.210219        Fax: 063.812046

Địa điểm nhận HSDT: Phòng Vật Tư – ĐLLĐ.
                                      Địa chỉ: 02, Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt.
                                      Điện thoại: 063.210205,     210256        Fax: 063.812046
Điện Lực Lâm Đồng trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.

In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng - 27/12/2007
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007) (14:47 - 19/11/2007)
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang