Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007)

Điện lực Lâm Đồng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu xây lắp sau:

Gói thầu: Xây lắp các lộ ra trạm 110/22kV Đạ Tẻh.
 Điện Lực Lâm Đồng xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp nêu trên.Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 500.000 đồng tại địa chỉ sau:
+ Phòng Tài Chính - Kế Toán - Điện Lực Lâm Đồng.
+ Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Phường 10, Tp. Đà Lạt.
+ Điện thoại: 063.210204  Fax : 063.826772.
+ Thời gian: Từ 8h ngày 26/11/2007 đến 14h ngày 12/12/2007 trong giờ làm việc hành chính.
 Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bản bảo đảm dự thầu trị giá là :30.000.000 đồng.
 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 12/12/2007 tại phòng họp Điện lực Lâm Đồng.

In      Trở về Điện lực Lâm Đồng - 19/11/2007
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Gói thầu: Cung cấp xe ô tô. (12:33 - 01/08/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang