Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Gói thầu: Cung cấp xe ô tô.

Để trang bị xe ô tô cho các đơn vị mới thành lập, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:

Gói thầu: Cung cấp xe ô tô.
Bao gồm: Lô 01: Xe tải có lắp cẩu và rổ công tác.

                 Lô 02: Xe du lịch 16 chỗ ngồi.

Giá 01 bộ hồ sơ là: 550.000 đ (Đã có thuế GTGT).

Thời gian bán hồ sơ: Từ  ngày 08/08/2007 đến ngày 22/08/2007.

- Sáng: Từ  8h00 đến 11h00.

- Chiều: T13h30 đến 16h00.

Điện Lực Lâm Đồng trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Phòng Vật tư – Điện Lực Lâm Đồng
ĐT : 063.210205    063.210256                             Fax: 063.812046

In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng - 01/08/2007
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB. (07:49 - 12/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang