Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB.

Để phục vụ cho công tác phát triển khách hàng mới quý 2/2007, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:

Gói thầu 01 (G01): Cung cấp hộp composite và aptomat 1 pha.
+ Giá 01 bộ hồ sơ là: 550.000 đ (Đã có thuế VAT).
+ Thời gian bán hồ sơ : Từ  ngày 21/03/2007 đến ngày 04/04/2007.
    - Sáng: Từ  8h00 đến 11h00.
    - Chiều: Từ  13h30 đến 16h00.

Điện Lực Lâm Đồng trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.
Mọi chi tiết xin liên hệ :
    Phòng Vật tư – Điện Lực Lâm Đồng.
    ĐT: 063.210205-063.210256; Fax: 063.812046

In      Trở về
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007). (16:14 - 06/03/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang