Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007).

Được sự ủy quyền của Công ty Điện Lực 2, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp của công trình sau:

Gói thầu: Công trình xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến Di Linh-Lâm Hà.

Điện Lực Lâm Đồng kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực muốn tham dự đấu thầu, có thể tìm hiểu và mua hồ sơ mời thầu tại địa chỉ:
+ Văn phòng Điện Lực Lâm Đồng: 02 Hùng Vương, Phường 10, TP. Đà lạt.
+ Điện thoại: 063.210204-063.210229.
+ Thời gian: 8h00 đền 16h00 từ ngày 19/03/2007 đến ngày 03/04/2007.
+ Khảo sát hiện trường: Ngày 20 tháng 03 năm 2007. (Nhà thầu tự chịu phương tiện, chi phí đi khảo sát).

In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng – 06/03/2007.
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu xây lắp. (08:15 - 13/02/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007. (15:39 - 08/02/2007)
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang